NybyggerKredit

NybyggerKredit 3,40%* er til dig, der ønsker en mellemfinanisering, når du skal bygge nyt hus.

Kreditten ydes med baggrund i byggeriets omfang og ud fra en individuel kreditvurdering - betingelserne aftales med baggrund i din situation.

Du skal naturligvis have samlet dine bankforretninger i Salling Bank og den endelige finansiering af byggeprojektet skal ske gennem banken og Totalkredit.