ByggeKredit

ByggeKredit er til dig, der ønsker en mellemfinansiering i forbindelse med ombygning eller renovering af din bolig.

Kreditten ydes med baggrund i byggeriets omfang og ud fra en individuel kreditvurdering. Betingelserne aftales med baggrund i din situation.