Remburs

Remburs er en betalingsform, der er baseret på dokumenter. Det kan betegnes som et betinget betalingsløfte fra købers bank til sælger. 

Rembursforretning beskæftiger sig udelukkende med dokumenter og ikke med selve varen eller handelskontrakten. 

Rembursformer:

Der findes en række forskellige rembursformer, som kan kombineres efter behov. Det eneste, der kræves, er, at parterne er enige om betingelserne for rembursen. 

Remburser udstedes efter internationale rembursregler (ICC publikation).