Skilsmisse og pension

Som hovedregel skal en pensionskonto følge kontohaveren ved en skilsmisse. Der er dog undtagelser.

Som ægtepar kan man vælge at oprette en ægtepagt. En ægtepagt kan indeholde en aftale om, hvad der skal ske med pengene i tilfælde af skilsmisse. Dermed kan man aftale, at pensionerne skal deles. Er der lavet ægtepagt, så tilsidesætter det hovedreglen.