Indeksopsparing i Salling Bank

Indeksopsparing

(Lukket for oprettelse)

Det har ikke været muligt at oprette indeksopsparing siden 1971.

Indeksopsparing er en pensionsordning, som pristalsreguleres. Den årlige indbetaling reguleres, så købekraften pr. kontrakt ved udbetaling svarer til værdien af 500 kr. i 1956. Ud over renten, yder staten et indekstillæg i udbetalingsperioden.

Bliv kontaktet

Indbetalingerne kan trækkes fra i skat, også i topskat (52%). Er din indkomst over 592.173 kr. (2021), betaler du topskat.

Udbetalinger beskattes som personlig indkomst. Er din skattepligtige indkomst som folkepensionist under 592.173 kr. (2021) er beskatningen 38%.

Udbetaling sker som udgangspunkt når du fylder 67 år. Du kan vælge at fremrykke udbetaling til 65. år – men den årlige udbetaling og statens tillæg vil så blive mindre.

På oprettelsestidspunktet kunne der vælges mellem 10 års og 15 års udbetaling, og dette kan ikke ændres.

En indeksopsparing er kreditorbeskyttet, og når du ikke selv at få udbetalingen pga. dødsfald, udbetales saldoen til boet.

Der er ikke mulighed for at investere i værdipapirer. Dit afkast beskattes med kun 15,3%.

Pensionsrådgivning

Begynd i god tid

Måske bruges der 12 % af din løn på en pensionsordning via din arbejdsgiver, uden du er helt klar over, hvilken ordning du betaler ind til. Måske har du flere forskellige pensionsordninger og mistet overblikket.

I Salling Bank kan vi give dig et samlet overblik over dine pensionsopsparinger. Sammen sikrer vi, at du har råd til den pensionstilværelse, du drømmer om. Det giver også økonomisk tryghed for dig og din familie, hvis du bliver syg eller dør.

Nedsparing - når du skal på pension

Hvordan er reglerne for modregning i efterløn og folkepension? Hvornår kan jeg gå på pension, og i hvilken rækkefølge skal jeg bruge pengene, for at få mest muligt ud af dem?

Når pensionsalderen nærmer sig er det en rigtig god idé at lave en pensionsplan, så du får mest muligt ud af pengene.

Bestil pensionsrådgivning

Third slide
Third slide
Third slide