Begunstigelse

Hvem skal have glæde af dine penge, hvis du ikke selv når at bruge dem?

Hvis du dør, inden du selv når at bruge din pensionsopsparing, så skal pengene udbetales til dine efterladte. Pengene fra en pensionsopsparing udbetales ikke til dødsboet som andre værdier.

Når du opretter en pensionskonto, skal du tage stilling til, hvem du ønsker at begunstige på din pensionskonto. Som hovedregel er det ”nærmeste pårørende”, som skal have pengene.