Legitimation fra erhvervskunder i Salling Bank

Legitimation fra erhvervskunder


Salling Bank er underlagt reglerne i hvidvaskloven, ligesom det gælder ethvert andet pengeinstitut.

Det betyder blandt andet, at vi skal kende din virksomhed.


 

Når en virksomhed bliver kunde i banken, er der nogle forhold, som virksomheden skal oplyse banken om.

Banken skal blandt andet vide:

  • Hvad virksomhedens formål er med at blive kunde i banken
  • Virksomhedens forventede forretningsomfang med banken

Derudover skal virksomheden indlevere dokumentation til brug for legitimation af virksomheden, de tegningsberettigede og den eller de personer, der ejer og/eller kontrollerer denne. Banken skal opbevare en kopi af dokumentationen.

Det afhænger af virksomhedens selskabsform, hvilke oplysninger banken skal bruge. Se mere i filerne nedenfor.

For nuværende kunder vil det være nødvendigt løbende at justere forretningsomfanget.

Banken vil løbende bede om en ajourføring af oplysningerne, virksomheden afgav på oprettelsestidspunktet.

Sker der ændringer i virksomhedens ejer- og kontrolforhold, skal virksomheden orientere banken, således banken altid har gyldig legitimation på alle tegningsberettigede og de reelle ejere.

Brug en sikker forbindelse


Send altid legitimation og øvrige personlige dokumenter via en sikker forbindelse. Kontakt os for yderligere information.

Kontakt os
Third slide
Third slide
Third slide