VækstLån i Salling Bank

VækstLån

Ønsker du at starte en ny virksomhed? Eller ønsker du et økonomisk råderum til forbedring af din virksomhed?

Salling Bank tilbyder lån til erhvervskunder på lempelige vilkår, specielt til finansiering inden for følgende områder:

  • Start af ny virksomhed
  • Fornyelse og udvikling
  • Generations- og ejerskifte
  • Investering i maskiner mv.

Iværksættere er vigtige brikker i samfundet, fordi de er med til at tilføre erhvervslivet nyt blod og skabe arbejdspladser. Derfor bakker Salling Bank op om iværksættere og giver dem den hjælp og støtte, som er en forudsætning for deres projekters succes.

VækstLån kan etableres med en fleksibel afviklingsprofil og en løbetid, der er tilpasset den konkrete investering.

Third slide
Third slide
Third slide