Garanti i Salling Bank

Garanti

En garanti er et vigtigt redskab i forbindelse med indgåelse af handler eller kontrakter mellem flere parter.

Garantien er din sikkerhed for at betalingen eller leveringen finder sted som aftalt i kontrakten med en kunde.

Din virksomhed kan også blive mødt med krav om at stille garanti.

Der findes flere forskellige typer garantier. De mest almindelige er følgende:

  • Arbejdsgarantier
  • Betalingsgarantier
  • Remburs

Inden vi stiller garantier for vores kunde, drøfter vi altid indholdet inden garantien udstedes og hjælper med valget af garantitype.

Garantier kan oprettes som indenlandske eller udenlandske.

Third slide
Third slide
Third slide