Anlægsfinansiering i Salling Bank

Anlægsfinansiering

Virksomhedens sammensætning af kort- og langfristet gæld bør jævnligt gennemgås med henblik på at have en optimal sammensætning.

Der kan være behov for at ændre i forholdet mellem den kort- og langfristede gæld. På den måde tilpasser du den kortfristede gæld i forhold til omsætningsaktiverne, og den langfristede gæld tilpasses anlægsaktiverne.

Ved at gennemgå jeres finansiering kan de samlede finansieringsomkostninger eventuelt reduceres, eller det kan vise sig, at andre finansieringsformer er mere fordelagtige. 

Third slide
Third slide
Third slide