Udvalg og politikker i Salling Bank

 

Politikker og oplysninger:

Under henvisning til Lov om Finansiel Virksomhed, Aflønningsbekendtgørelsen og regler for udpegning af væsentlige risikotagere, har bestyrelsen i Salling Bank vedtaget en lønpolitik for banken. Politikken skal godkendes af generalforsamlingen hvert år på den ordinære generalforsamling.

Læs om Salling Banks lønpolitik her

Under henvisning til Lov om Finansiel Virksomhed § 79 har bestyrelsen i Salling Bank opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, samt udfærdiget politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på Salling Banks øvrige ledelsesniveauer.

Politik og måltal for andel af det underrepræsenterede køn:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse og Finansrådet

Salling Banks ledelse 

Danske, børsnoterede selskaber skal give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra april 2010 med seneste opdatering i maj 2013.

Endvidere skal Salling Bank forholde sig til Finans Danmarks ledelseskodeks fra november 2013.

Salling Banks holdning til anbefalingerne

Vores holdning til anbefalingerne er positiv. Vi anser samspillet mellem banken og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) som en forudsætning for bankens fortsatte positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter.

Aktuelle dokumenter:

Politik for interessenter

Corporate Governance redegørelse 2019

Finans Danmarks ledelseskodeks 2019

Tidligere Corporate Governance redegørelser:

Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2018
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2018
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2017
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2017
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2016
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2016
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2015
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2015
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2014
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2014
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2013
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2013
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2012
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2012
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2011
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2011
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2010
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2010
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2009
Kort redegørelse om bankens Corporate Governance 2009
Lang redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2008
Kort redegørelse af vores holdning til Corporate Governance 2008

Hos Salling Bank har ledelsen etableret en whistleblower-funktion. Det betyder, at alle bankens ansatte kender deres ret og pligt til at give besked, hvis de konstaterer overtrædelser af interne og eksterne retningslinjer forbundet med driften af banken.

Third slide
Third slide
Third slide