Direktion

Direktionen i Salling Bank er bankdirektør Peter Vinther Christensen, der har ledet banken siden 1994. Bankdirektøren varetager, i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser, den daglige ledelse af Salling Bank – efter retningslinjer angivet af bankens bestyrelse.