salling bank hovedkontor frederiksgade

Bestyrelse

Salling Banks bestyrelse består af 5 medlemmer fra repræsentantskabet valgt af dettes medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode med mulighed for genvalg. Derudover indgår 3 medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen. Proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter følger Selskabslovens bestemmelser.

Bankens bestyrelse består på nuværende tidspunkt af følgende personer:

Salling Banks udvalg og politik


Salling Banks bestyrelse udgør både banken revisionsudvalg, risikoudvalg og løn- og nomineringsudvalg, som bl.a. har vedtaget bankens lønpolitik.

Læs mere her
Third slide
Third slide
Third slide