Om banken

Om banken

Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876, og banken har dybe rødder i Skive, Salling og Fjends. Vi er en selvstændig, uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 131 mio. kr. Aktiekapitalen er fordelt på ca. 8.300 aktionærer, som fortrinsvis bor i vores lokalområde.

Vi driver forretning fra 4 afdelinger i Skive, Vinderup, Nykøbing og Viborg. Vi er omkring 100 ansatte og har en balance på ca. 4,3 mia. kr. Udviklingen i banken har været støt stigende gennem de seneste år, og vores kundeantal, forretningsomfang og antal aktionærer er det største nogensinde.

Det lokale ansvar

Banken føler et stort ansvar for udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af. Det betyder, at vi deltager aktivt såvel via foreningsarbejde, som økonomiske tilskud til en lang række idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter.
Vi prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt, og vi er organiseret i en flad organisation for at sikre, at ansvar, kompetence og beføjelser følges ad.

Læs mere om Salling Banks organisation

Det hele menneske

Bankens personalepolitik tager udgangspunkt i et menneskeligt helhedssyn. Vi tilstræber, at den enkelte medarbejder udvikler sig både personligt og fagligt under sin ansættelse i banken. Vi opfordrer den enkelte medarbejder til løbende efteruddannelse, og vi understøtter dette ressourcemæssigt. Vi tilstræber også, at den enkelte medarbejder, gennem sine arbejdsforhold, kan have god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. 

Mål og nøgleord

Det er bankens mål at anvende den nyeste teknologi, når denne enten medfører større rentabilitet eller kan frigøre ressourcer til anvendelse i den personlige kundekontakt. Vi tilbyder vores kunder muligheden for at udføre bankforretninger i en selvvalgt kombination mellem personlig kontakt og via internettet.
Nærværende, handlekraftig og værdiskabende udgør Salling Banks grundlæggende værdier og er nøgleord i alt det, vi gør.

Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder i banken.  

Sponsorater


Ønsker du Salling Bank som sponsor? Søg om sponsorat her.

Læs mere

Job i Salling Bank


Er du vores nye medarbejder? Se mere her, hvis du er interesseret i et job hos Salling Bank.

Læs mere

Samarbejdspartnere


Se de udbydere af investeringsprodukter og andre finansielle virksomheder, som vi samarbejder med.

Læs mere

Historie


Ønsker du at vide mere om Salling Bank? Bankens historie strækker sig helt tilbage til grundlæggelsen i 1876, og der er sket meget siden den gang. På følgende side kan du danne dig et overblik over de vigtigste begivenheder i bankens historie, læse vores jubilæumsbog ''125 år på Skiveegnen'' og meget mere.

Læs om bankens historie her

Visionen for Salling Bank

Salling Bank vil være det førende lokale pengeinstitut inden for en radius på 50 km fra bankens hovedkontor i Skive. Vi vil med handlekraft og nærvær være værdiskabende for kunder, aktionærer og medarbejdere.

Værdier

Salling Banks grundlæggende værdier er:

  • Nærværende
  • Handlekraftige
  • Værdiskabende

Idégrundlag

  • Salling Bank skal være værdiskabende for aktionærer ved at drive en lønsom forretning.
  • Salling Bank skal være værdiskabende for kunder ved via god rådgivning at dække kundernes behov for finansielle produkter.
  • Salling Bank skal være værdiskabende for medarbejderne ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, muligheder for udvikling og uddannelse samt en god balance mellem arbejde og fritid.

Vores indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder.

Bankens strategi

Hos Salling Bank arbejder vi ud fra en treårig strategiplan. Strategien angiver de mål, vi vil opnå i de kommende år og fortæller også, hvordan de kan nås.

Banken har et godt kapital- og forretningsmæssigt fundament og er rustet til en sund og stabil udvikling i de kommende år.

Vores to primære forretningsmæssige indsatsområder er vækst og forbedret ordinær indtjening pr. omkostningskrone.

 

Third slide
Third slide
Third slide