<!-- -->
25-05-2020
Renteændring
<!--@ItemPublisher:Item.NyhedsBilledeAlt.Value-->

Renteændring

Salling Bank forhøjer generelt rentesatserne på variabelt forrentede udlån og kreditter i danske kroner og i fremmed valuta til privat- og erhvervskunder med 0,65 procentpoint p.a.

Variable rentetillæg på pengemarkedsrelaterede udlån og kreditter i danske kroner og i fremmed valuta til privat- og erhvervskunder forhøjes ligeledes med 0,65 procentpoint p.a.   

Renteændringen svarer ved kvartalsvis tilskrivning til en forhøjelse af den nominelle rente med 0,652% p.a., og foretages med virkning fra d. 2. juli 2020.

Alle bankens udlån og kreditprodukter er omfattet af renteændringen bortset fra EnergiLån, PrivatUngLån, PrivatUng+Lån, PrivatUngLøn og PrivatUng+Løn.

Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager og i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser for at øge bankens indtjening med baggrund i øgede driftsomkostninger til blandt andet IT og stigende krav til Compliance.

De nye rentesatser kan findes på www.sallingbank.dk fra ovennævnte dato.

Third slide
Third slide
Third slide