Hanne Kjær Kristensen, HR-specialist Salling Bank

Ansøgninger

I Salling Bank har vi en helt fast procedure for at behandle og besvare en ansøgning. Sådan sikrer vi os, at alle får et pænt svar og mulighed for en dialog - hvad enten vi er så heldige, at vi kan tilbyde dig et job eller ej. Derfor ender ingen ansøgninger bare i en bunke, men har vi ikke fundet et job, der matcher din profil, efter 6 måneder, tillader vi os dog at slette din ansøgning. Skulle du stadig være interesseret i en stilling, er du altid velkommen til at sende en ny ansøgning.

Søg uopfordret

Vi er altid interesserede i at høre fra kvalificerede ansøgere, så finder du ikke et opslået job, der matcher dine kvalifikationer og ønsker, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Er du interesseret i en opslået stilling anbefaler vi, at du sender en konkret ansøgning til stillingen.

Ansøgningens indhold

For os er det vigtigt, at din ansøgning fortæller, hvem du er. Derfor sætter vi pris på en ærlig og individuel ansøgning, der giver et troværdigt billede af det levende menneske bag ordene. I Salling Bank elsker vi mangfoldighed, så vis os hvem du er!

For at lette processen for alle parter og sikre os alle relevante oplysninger, har vi her listet et par gode råd til din ansøgning.

Indhold

Ansøgningen må meget gerne indeholde en beskrivelse af:

  • Hvorfor du søger job i netop Salling Bank?

  • Hvilken stilling du ønsker ansættelse i og hvorfor?

  • Relevante faglige kompetencer

  • Din uddannelsesmæssige baggrund

  • Hvilke fritidsoplevelser du supplerer dit arbejdsliv med? 

  • Lidt om dig selv som person
     

CV

Medsend gerne et CV, der kan give os et overblik over din uddannelsesbaggrund og eventuelle joberfaring.

Bilag

Medsend meget gerne relevante bilag såsom kopi af eksamensbeviser, referenceoplysninger på tidligere arbejdsgivere og eventuelt et billede af dig selv. Med andre ord, så vil vi gerne have alle de oplysninger, der kan være relevante for, at vi kan danne os et billede af dig som person.

Kontaktoplysninger

Derudover er det vigtigt, at du på din ansøgning altid husker: Navn, adresse og telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Har du yderligere spørgsmål?


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 97523366 eller over e-mail.

job@sallingbank.dk

Behandling af persondata i forbindelse med rekruttering

I forbindelse med rekruttering hos Salling Bank, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Salling Bank er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

Som hovedregel vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest. Sådanne oplysninger vil også blive behandlet fortroligt.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning og CV samt dit samtykke. 

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning er det muligt, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke til dette.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Salling Bank, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.


Dine rettigheder

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores dataansvarlig og beskyttelsesrådgiver på telefon 96446282 eller mail: jura@sallingbank.dk

Third slide
Third slide
Third slide