Regnskabsoplysninger

På følgende side har du mulighed for at danne dig et overblik over Salling Banks kvartals-, halvårs- og årsregnskaber samt bankens solvensbehov og øvrige risikooplysninger.

Regnskaber

Banken aflægger hel- og delårsrapporter, der er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansielle virksomheder samt gældende bekendtgørelser om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. De seneste hel- og delårsrapporter kan ses herunder i pdf-format:

 

Solvensbehov

I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Salling Banks individuelle solvensbehov. I Salling Bank har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet.

 

Øvrige risikooplysninger 

Har du yderligere spørgsmål?


Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Salling Banks Økonomichef Michael Bitsch Johansen over e-mail.

mbj@sallingbank.dk
Third slide
Third slide
Third slide