Generalforsamling i Salling Bank

Generalforsamling

Salling Banks generalforsamling er bankens øverste myndighed. På den årlige ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om det forløbne år, regnskabet fremlægges til godkendelse, og der er valg til bankens repræsentantskab. 

Generalforsamlingen afholdes i marts måned og alle aktionærer indbydes. Bankens aktionærer har rig mulighed for at stille spørgsmål til Salling Banks ledelse om bankens dispositioner i det forløbne år, det aflagte regnskab samt formandens beretning.

Bankens generalforsamling er en traditionsrig begivenhed, der som regel tiltrækker 900 deltagere til en aften med generalforsamling, spisning og underholdning.

Bankdirektør Peter Vinther Christensen, Generalforsamling

Repræsentantskabet


Salling Banks repræsentantskab består af 30 medlemmer og er det øverste organ mellem generalforsamlingerne. Der er ordinært ti repræsentantskabsmedlemmer på valg hvert år. På det konstituerende repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet 5 medlemmer til bankens bestyrelse.

Bankens repræsentantskab

Dine fordele som aktionær i Salling Bank

Dine fordele som aktionær i Salling Bank med minimum 10 aktier deponeret i depot i Salling Bank:

  • Mastercard Standard Debit uden betaling af årligt kortgebyr
  • Gratis valutaveksling (EUR, USD, GBP, CZK, TRY, NOK og SEK)

Fordele for alle aktionærer i Salling Bank:

  • Årlig invitation til generalforsamling
  • Kunde & Bank to gange årligt
  • Tilbud til spændende arrangementer
  • Støtter en lokal bank
Læs mere om at være aktionær i Salling Bank

Ønsker du at modtage en indkaldelse til næste generalforsamling pr. mail?


Fremover vil du modtage din indkaldelse til næste generalforsamling samt Kunde & Bank via mail. Under "Min profil" kan du angive din e-mailadresse og markere, at du gerne vil modtage e-mail.

Registrer din e-mail
Third slide
Third slide
Third slide