Generalforsamling

Salling Banks generalforsamling er bankens øverste myndighed. På den årlige ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om det forløbne år, regnskabet fremlægges til godkendelse, og der er valg til bankens repræsentantskab.