Aktionær i Salling Bank

Som investor i Salling Bank bliver du medejer af en lokal bank, der fokuserer på at skabe aktivitet og vækst indenfor vores lokalområde. 

Vi er knap 8.300 aktionærer i Salling Bank, og langt de fleste af vores aktionærer er fra lokalområdet eller har relation til Skiveegnen.

Det er vigtigt for os at være en lokalt forankret virksomhed, der er synlig i det daglige, og vi deltager derfor aktivt i både foreningsarbejde og via sponsorater til en lang række af idræts-, ungdoms- og kulturaktiviteter.

At være aktionær hos Salling Bank giver en række fordele. Du har stemmeret og dermed indflydelse til bankens generalforsamling, og du støtter samtidig dit lokalsamfund.