Vi indfører negativ indlånsrente

Salling Bank nedsætter pr. 1. april 2020 indlånsrenten for privatkunder til 0 procent, og indfører samtidig negative indlånsrenter, så den del af privatkunders samlede kontante indestående ekskl. kontant pensionsopsparing, der overstiger 250.000 kr. pr. kunde, forrentes med minus 0,75 procent. Der indføres samtidig kvartalsvis rentetilskrivning for udvalgte indlånskonti.

Indlånsrenten for kontant pensionsopsparing, der overstiger 25.000 kr. pr. konto, ændres ligeledes til minus 0,75 procent pr. 1. april 2020.

For nye privatkunder uden NemKonto i banken indføres pr. 16. januar 2020 indlånsrente på minus 0,75 procent af det fulde kontante indestående.

Indlånskonti med opsigelsesvilkår ændres pr. 16. januar 2020 til anfordringsvilkår, og indestående på disse konti kan herefter investeres eller hæves uden dekortberegning.

Kontant indestående på valutakonti i en valuta, hvor markedsrenterne er negative, vil pr. 1. april 2020 blive forrentet med op til minus 0,75 procent af det fulde indestående. 

Foreningskunders kontante indestående og indestående på advokatklientkonti vil pr. 1. april 2020 blive forrentet med minus 0,75 procent af det fulde indestående.  

Renteændringerne foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Nye rentesatser mv. kan du finde her på siden fra d. 1. april 2020.
 

Ofte stillede spørgsmål:

Hvorfor indfører Salling Bank negative indlånsrenter?

Vi indfører negative indlånsrenter, da Nationalbankens indskudsbevisrente nu har været negativ siden 2012 og med de seneste tiltag fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken er der udsigt til, at de negative renter fortsætter i en lang periode endnu.
Det ekstremt lave renteniveau betyder, at indlån reelt repræsenterer en omkostning for banken, og samtidig er vores indlån vokset markant.

 

Er der konti, der er friholdt for negativ rente?

Udvalgte kunder og kontotyper, herunder børne- og ungdomskonti friholdes for negativ indlånsrente.

Følgende produkter er fritaget fra renteændringen:
Børneopsparing, SparOp, Kasper Tot Konto, 13-17 Konto, KonfirmandKonto, Etableringskonto, Iværksætterkonto, BoligOpsparing, UddannelsesOpsparing, gravstedskonto, AmbassadørKonto og Indekskonto.
Derudover er forskellige former for midlertidige konti, som f.eks. bruges i forbindelse med byggesager (f.eks. deponeringskonti eller byggekonti) heller ikke omfattet af ændringen.

 

Hvad er renten for privatkunder med kontant indestående under 250.000 kroner?

For privatkunder med kontant indestående under 250.000 kroner er renten typisk 0,0 procent. Der er dog nogle få undtagelser blandt produkter til børn og unge. Se de aktuelle indlånrenter (denne side opdateres med de nye rentesatser pr. den 1. april).


Hvordan forrentes en fælleskonto?

Fælles konti forrentes på samme vis som øvrige indlånskonti med negativ rente, og det kontante indestående fordeles derfor ligeligt mellem ejerne af kontoen.
Altså deler et ægtepar/par/medkontohavere en fælleskonto med f.eks. 300.000 kroner, så fordeles det kontante indestående ligeligt mellem de to parter, og ejerandelen på 150.000 kroner indgår således i den samlede beregning af den enkeltes kontante indestående.
Har du konti, hvor der er flere medkontohavere så fordeles det kontante indestående ligeligt mellem parterne, og ejerandelen indgår således i den samlede beregning af den enkeltes kontante indestående.
 

Har du en pensionsopsparing?

Du kan have op til 25.000 kr. stående kontant pr. pensionsopsparingskonto. Har du flere penge stående, gælder der en årlig negativ rentesats på p.t. -0,75 %, for den del af beløbet der overskrider grænsen.
Hvis du har en pensionskonto, kan det i langt de fleste tilfælde bedst betale sig at investere. Lige fra du starter opsparingen, og til der kun er få år tilbage af udbetalingen.
Hvis du f.eks. investerer din pensionsopsparing i puljer via Salling Banks puljeordning, er du sikret en professionel investeringspleje, samtidig med at hele saldoen er fritaget for negativ rente under både opsparing og udbetaling.

 

Hvad anbefales kunder, som ønsker at investere deres indestående?

Der findes flere muligheder for at undgå eller begrænse de negative indlånsrenter, eksempelvis ved investering i værdipapirer eller bankens pensionspuljer. Vi opfordrer bankens kunder til at kontakte banken for at drøfte alternativerne.
Kunder, der ønsker at investere deres kontante indestående, opfordrer vi til at gennemgå den digitale investeringsguide med deres rådgiver, for at finde den bedste placering af deres midler.
Kunder, der ønsker at investere deres kontante pensionsopsparinger, opfordres til at søge rådgivning i forhold til placeringen af midlerne.

 

Kan jeg trække negative renter fra i skat?

Ja, det kan du. Vi i banken sørger naturligvis for indberetningen til Skat.
 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde en løsning, er du meget velkommen til at kontakte banken på 97 52 33 66 eller din rådgiver.

 

 


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.