Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering

I forbindelse med rekruttering hos Salling Bank, behandler vi dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Salling Bank er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

Som hovedregel vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest. Sådanne oplysninger vil også blive behandlet fortroligt.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning og CV samt dit samtykke. 

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning er det muligt, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke til dette.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Salling Bank, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.


Dine rettigheder

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København

 

Kontakt

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver:
jura@sallingbank.dk
96446282


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.