Spørgsmål og svar i forbindelse med emissionen

 

Timing og tidsplan

Hvornår er sidste frist for tegning?
Tegningsperioden slutter onsdag d. 4. oktober. Du skal dog være opmærksom på, at visse kontoførende institutter kræver, at man giver besked omkring tegning før denne frist.

For depoter i Salling Bank er fristen for aflevering af tegningsblanketter d. 29. september kl. 15.00.

 

Hvornår er sidste handelsdag for tegningsretterne?
Sidste handelsdag for tegningsretter er mandag d. 2. oktober.

 

Hvornår modtager jeg de nye aktier?
Du modtager de nye aktier senest mandag d. 9. oktober.

 

Hvornår kan jeg handle de nye aktier?
Første handelsdag for de nye aktier er onsdag d. 11. oktober.

 

Praktik

Hvad betyder det, at udbuddet gennemføres som en fortegningsemission?
En fortegningsemission betyder, at banken udbyder nye aktier, hvor eksisterende aktionærer har forkøbsret på de nye aktier i form af tegningsretter. Ønsker man som aktionær ikke at købe yderligere aktier, kan man sælge sine tegningsretter i markedet.


Hvordan deltager jeg?
Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter, som skal benyttes ved tegning af nye aktier. Aktionærer, der er kunder i Salling Bank, modtager tegningsindbydelser via brev sendt til dem i e-Boks eller et fysisk brev for de, som ikke har e-Boks. Ønsker man at deltage i tegningen, fremgår det af brevet, hvordan man skal forholde sig.

Aktionærer, som ikke er kunde i Salling Bank, modtager tegningsindbydelse og instruktioner fra deres eget pengeinstitut.

 

Hvordan udnytter jeg mine tegningsretter?
Du skal tage kontakt til dit kontoførende institut – dvs. den bank, hvori aktierne er deponeret.
 

Hvordan køber jeg flere aktier?
For at købe flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra tirsdag d. 19. september til mandag d. 2. oktober. Det kræver 2 tegningsretter for hver ny aktie man ønsker at tegne.
 

Hvad sker der med mine aktier, hvis jeg ikke deltager?
Uanset om du deltager i emissionen eller ikke, så beholder du de aktier i Salling Bank, som du allerede har. Er du kunde i Salling Bank og ikke deltager i emissionen, vil vi på den sidste handelsdag d. 2. oktober forsøge at sælge dine tegningsretter, hvis der er købere til dem, såfremt det giver dig et positivt provenu. Hvis ikke det er muligt at sælge tegningsretterne, vil de efterfølgende blive annulleret.

 

Hvad er tegningskursen på en aktie?
Aktierne udbydes til DKK 175 pr. aktie.

 

Hvor mange tegningsretter får jeg tildelt?
Enhver aktionær får tildelt tre tegningsretter for hver aktie, man ejer. Der skal anvendes 2 tegningsretter for at kunne tegne én ny aktie til en tegningskurs på DKK 175.

Eksempel:
En beholdning på 10 aktier giver ret til at tegne 15 nye aktier (10 aktier giver 30 tegningsretter. Da der skal bruges 2 tegningsretter til at tegne en ny aktier, kan der i alt tegnes 15 stk. nye aktier).

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har resterende tegningsretter, som jeg ikke ønsker at udnytte?
Er du kunde i Salling Bank, og har du overskydende tegningsretter, vil vi forsøge at sælge dem på børsen – såfremt det giver dig et positivt provenu. Er du ikke kunde i Salling Bank, skal du sælge dine tegningsretter ved at give dit kontoførende institut besked herom, da de mister deres gyldighed og værdi efter udløbet af tegningsperioden.
 

Hvad sker der i det scenarie, hvor jeg ikke tegner aktier, men sælger mine tegningsretter?
I det tilfælde, hvor man ikke tegner, men sælger tegningsretterne, vil man modtage salgsprovenuet fra tegningsretter. Desuden vil man opleve en udvanding af ejerandelen.
 

Hvad sker der i det scenarie, hvor jeg hverken tegner aktier eller sælger mine tegningsretter?
Aktionærer, som ikke tegner aktier eller sælger sine tegningsretter, kan opleve en udvanding af sin ejerandel på op til 60% som følge af kapitalforhøjelsen.

 

Generelt

Er det risikabelt at deltage i emissionen?
Alle investeringer er forbundet med risiko, hvilket også er tilfældet for en investering i aktier i Salling Bank. Man bør derfor ikke investere midler, som man ikke økonomisk kan tåle at tabe. De respektive risikofaktorer ved investering i Salling Bank er beskrevet yderligere i prospektet, som kan downloades på www.sallingbank.dk.

 

Skal jeg tegne aktier i Salling Bank?
Vi anbefaler, at man læser prospektet, da alle væsentlige forhold omkring Salling Bank er beskrevet heri. Herefter er det op til den enkelte at vurdere, om Salling Bank er en virksomhed, som man har lyst til at investere i. Alternativt vil vi anbefale, at man kontakter sin finansielle rådgiver for yderligere rådgivning omkring en investering i Salling Bank.

 

Hvordan går det med tegningen?
Dette er ikke offentlig tilgængelig information, hvorfor vi ikke kan udlevere informationer herom. Vi vil dog venligst gøre opmærksom på, at udbuddet er fuldt garanteret.
 

Er Salling Bank i krise, siden man behøver nye penge?
Kommende kapitalkrav til danske banker medfører højere krav til kapitalgrundlaget. Vi ønsker derfor at være på forkant med den nye lovgivning ved at øge Salling Banks kapitalgrundlag og samtidig indfri en del af vores dyre hybride kernekapital. Dette skal sikre bankens fortsatte vækst i lokalområdet.

 

Hvad sker der, hvis emissionen ikke gennemføres?
Ifald emissionen mod forventning ikke gennemføres, vil Salling Bank fortsætte sin normale drift. Vi minder dog venligst om, at udbuddet er fuldt garanteret.


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.