Foreninger - oprettelse af kundeforhold

For at blive foreningskunde i Salling Bank skal banken modtage oplysninger om foreningen, og foreningen skal legitimere sig.

CVR.nr.
Banken anbefaler foreninger uden cvr.nr. at oprette sig som forening på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og således modtage et cvr.nr., idet det ikke er muligt at have en Nemkonto i banken uden et cvr.nr. Nemkonto skal benyttes i forbindelse med modtagelse af eventuelle offentlige tilskud. 

Dokumentation
Foreninger og fuldmagtshavere/kasserer skal legitimere sig over for banken i henhold til gældende lovgivning om hvidvask.

  • Foreningen skal fremvise cvr.nr.-bevis.
  • Foreningens vedtægter. Det skal fremgå tydeligt, hvem der tegner foreningen.
  • Referat fra sidste afholdt generalforsamling underskrevet af den samlede bestyrelse, hvor det fremgår, hvem der kan disponere på foreningens vegne. (Hvem er valgt til kasserer/fuldmagtshaver).
  • Personen, der ønsker at oprette foreningen, skal legitimere sig med kørekort/pas og dansk sygesikringsbevis.


Fuldmagt
Foreningen skal tage stilling til, hvem der skal have fuldmagt til foreningens konto. Ofte er det kassereren, der har fuldmagt til foreningens konto.

Fuldmagt kræver:

  • Foreningens formand møder i banken og fremlægger underskrifter fra foreningen til brug for fuldmagt.
  • Fuldmagtshaver (ofte kassereren) kommer med den samlede bestyrelses underskrifter til brug for fuldmagt. I form af referat eller fuldmagt.

Fuldmagten skal underskrives af foreningens bestyrelse i henhold til foreningens vedtægter.

Fuldmagtshaver skal oprettes i bankens system og legitimeres.

e-Boks og NetBank
Foreningen skal benytte bankens selvbetjeningssystemer som

  • NetBank
  • e-Boks
  • Pengeautomater


Betalingskort
Der kan udstedes kort til foreningens konto.

Betalingskort udstedes personligt til et foreningsmedlem, og det er således medlemmet, der er ansvarligt for kortet. 

Ændringer i foreningen
Når der sker ændringer i kundeforholdet, eksempelvis adresseændringer eller udskiftning af kasserer og medlemmer i bestyrelsen, skal det oplyses til banken, og foreningen skal dokumentere de nye forhold i form af bestyrelsesreferat eller generalforsamlingsreferat underskrevet af den samlede bestyrelse.

Ny legitimation indleveres og nye dokumenter skal underskrives.

Er der sket ændringer i foreningen, som har betydning i forhold til banken, og ikke er meddelt til banken, vil konsekvensen være, at kontoen spærres, indtil der foreligger oplysninger og dokumentation for ændringen. Dette for at undgå misbrug af foreningens konto.

Nedlæggelse
Hvis foreningen ophører, og konti skal slettes, skal der fremlægges dokumentation for beslutningen om nedlæggelse af foreningen. Det kan være i form af generalforsamlingsreferat underskrevet af samlet bestyrelse


 

Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.