Referencekurser

Nationalbanken ændrer fra 1. juli 2016 sin procedure for offentliggørelse af noteringskurser fordi man ikke længere ønsker, at noteringskurserne anvendes som basis for afregning af kommercielle transaktioner. Derfor ændres afregningsproceduren for valutatransaktioner senest pr. 1. juli 2016 således, at det fremover vil være kurser fra en anden udbyder, som danner grundlag for den anvendte afregningskurs for samtlige afregningstyper, hvor Nationalbankens noteringskurs i dag danner udgangspunktet.
Salling Banks ”Betingelser for overførsel til og fra udlandet” ændres i overensstemmelse hermed med ikrafttræden pr. 1. juli 2016.


For betalingskonti omfattet af Lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven) gælder, at en ændring af valutareferencekursfastsættelsen betragtes som en ændring af rammeaftalen, hvorfor vi efter betalingstjenesteloven § 50 skal gøre dig opmærksom på, at den varslede ændring af vilkårene anses som godkendt af dig, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt Salling Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår. I så fald ophører aftaler om brug af betalingstjenester på tidspunktet for ikrafttrædelse af de ændrede vilkår. Du har tillige ret til at opsige rammeaftalen om betalingstjenester straks og vederlagsfrit inden ændringernes ikrafttrædelsesdato.
Salling Bank har den 4. maj 2016 varslet ændringen vedr. ovennævnte i Jyllands-Posten.
 


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.