Oplysningsskema

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud  
Indskud i Salling Bank A/S er beskyttet af Garantiformuen. (1)
Grænse for beskyttelsen 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. pr. indskyder pr. kreditinstitut. (2)
Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er ”samlet”, og summen er omfattet af grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).
Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer Grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) gælder separat for hver indskyder. (3)
Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser 7 arbejdsdage. (4)
Tilbagebetalingsvaluta Danske kroner.
Kontakt Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Yderligere oplysninger

www.gii.dk
Indskyderens kvittering for modtagelse Når en indskyder tager en konto i brug – fx ved at der foretages en transaktion på kontoen – betragtes det som bekræftelse på, at indskyder har modtaget information om Garantiformuen. 

 

Yderligere oplysninger:

1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud.
 
2) Almindelig grænse for beskyttelse.
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordringskonto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).
I nogle tilfælde er indskud over 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) beskyttet:
  • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækkede.
  • Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til 10 mio. EUR (ca.75 mio. kr.) indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt.
  • Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse eller invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.
  • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000) indtil 6 måneder efter indsættelsen af beløbet.
Flere oplysninger kan findes på www.gii.dk.

3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder.

4) Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K, Telefon (+45) 33 14 62 45, email: gii@gii.dk, web-adresse: www.gii.dk. Indskuddene (højst 100.000 EUR) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 arbejdsdage.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.gii.dk
 
Andre vigtige oplysninger
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.
 

Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.