NybyggerKredit 2,75%*


NybyggerKredit 2,75%* er til dig, der ønsker en mellemfinansiering, når du skal bygge nyt hus.
 
Kreditten ydes med baggrund i byggeriets omfang og ud fra en individuel kreditvurdering – betingelserne aftales med baggrund i din situation.
 
Du skal naturligvis have samlet dine bankforretninger i Salling Bank og den endelige finansiering af byggeprojektet skal ske gennem banken og Totalkredit.
NybyggerKredit          
Oprettes af Dig der ønsker at bygge nyt hus
Størrelse Mellemfinansiering i.h.t. byggebudget
Løbetid Indfries i forbindelse med at byggeprojektet afsluttes.
Endelig finansiering gennem banken og Totalkredit - vi finder en løsning, der passer til din risiko og økonomi.
Kort tilknyttes Nej
NetBank Kan følge saldoen i NetBank
Rente >> Rentesats
Provision Der betales ingen løbende provision
Omkostninger Der betales ikke stiftelsesomkostninger på kreditten.
Risikoklassificering >> Gul
 

Jf. bekendtgørelse om god skik, § 9, er banken forpligtet til at informere kunder, der ønsker lån/kreditter sikret ved pant i fast ejendom om følgende:
”Ved manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med boligkreditten vil det have finansielle eller juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af boligkreditten kan boligkreditten opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter.”

* p.a. variabel rente. Ved et samlet kreditbeløb på kr. 500.000 med en pålydende rente på 2,75% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 2,778% p.a. (rentes rente) og en løbetid på 1 år. ÅOP er på 4,17% ved 100% udnyttelse. Det samlede beløb der skal betales tilbage udgør kr. 513.890, heraf udgør rente 13.890 kr. Der betales ingen stiftelsesomkostninger eller provision. Kreditten kræver normal kreditvurdering jf. bankens gældende politikker. Kredittens løbetid er maximalt 2 år. Det er en forudsætning for kreditten, at den endelige finansiering af byggeprojektet sker gennem Salling Bank og Totalkredit via forhåndslån. Krav om helkundeforhold.
 

Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.