16-01-2020 Renteændring pr. 1. april 2020


Renteændring

Salling Bank nedsætter pr. 1. april 2020 indlånsrenten for privatkunder til 0 procent, og indfører samtidig negative indlånsrenter, så den del af privatkunders samlede kontante indestående ekskl. kontant pensionsopsparing, der overstiger
250.000 kr. pr. kunde, forrentes med minus 0,75 procent. Der indføres samtidig kvartalsvis rentetilskrivning for udvalgte indlånskonti.

Indlånsrenten for kontant pensionsopsparing, der overstiger 25.000 kr. pr. konto, ændres ligeledes til minus 0,75 procent pr. 1. april 2020.

For nye privatkunder uden NemKonto i banken indføres pr. 16. januar 2020 indlånsrente på minus 0,75 procent af det fulde kontante indestående.

Indlånskonti med opsigelsesvilkår ændres pr. 16. januar 2020 til anfordringsvilkår, og indestående på disse konti kan herefter investeres eller hæves uden dekortberegning.

Kontant indestående på valutakonti i en valuta, hvor markedsrenterne er negative, vil pr. 1. april 2020 blive forrentet med op til minus 0,75 procent af det fulde indestående.

Foreningskunders kontante indestående og indestående på advokatklientkonti vil pr. 1. april 2020 blive forrentet med minus 0,75 procent af det fulde indestående.

Udvalgte kunder og kontotyper, herunder børne- og ungdomskonti friholdes for negativ indlånsrente.

Renteændringerne foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.
Nye rentesatser mv. kan findes på sallingbank.dk fra d. 1. april 2020.

Der findes flere muligheder for at undgå eller begrænse de negative indlånsrenter, eksempelvis ved investering i bankens pensionspuljer eller værdipapirer. Vi opfordrer bankens kunder til at kontakte banken for at drøfte alternativerne.


  Tilbage

Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.