Anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse og Finansrådet


Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra april 2010 med seneste opdatering i maj 2013. Det forkortede afsnit af redegørelsen forefindes som en del af ledelsesberetningen i Salling Banks årsrapport.

Endvidere skal Salling Bank forholde sig til Finansrådet Anbefalinger om god selskabsledelse og eksterne revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance Anbefalingerne.  

  1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen
  2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet
  3. Åbenhed og gennemsigtighed
  4. Bestyrelsens opgaver og ansvar
  5. Bestyrelsens sammensætning
  6. Bestyrelsens og direktionens vederlag
  7. Risikostyring
  8. Revision

Her kan du se CV på Salling Banks bestyrelsesmedlemmer.

Her kan du se CV på Salling Banks repræsentantskabsmedlemmer 

Salling Banks holdning til anbefalingerne

Vores holdning til anbefalingerne er positiv. Vi anser samspillet mellem banken og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) som en forudsætning for bankens fortsatte positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter.

Politik for interessenter

Læs mere for uddybelse af vores holdning til Corporate Governance og Finansrådets anbefalinger 

Læs en kort redegørelse om bankens Corporate Governance og Finansrådets anbefalinger

Her kan du se tidligere redegørelser

 


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.