Vigtige begivenheder i Salling Banks historie

1881 Banken flytter til sin nuværende placering i Frederiksgade 6 og får ny adm. direktør, Th. Alstrup.


1912 Chr. Werner bliver ny adm. direktør.


1917 Banken opretter sin første filial i Roslev.


1918 Den 42-årige selvstændige bank sælges til Den Danske Landmandsbank på en ekstraordinær generalforsamling den 13. juli.


1926 Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank starter den 1. oktober med Mehlsen-Madsen som formand og L. P. Werner som adm. direktør og P. Goul som vicedirektør.


1929 Banken genopretter sin filial i Roslev, og hovedsædet får en hårdt tiltrængt udvidelse af lokalerne.


1931 Aktiekapitalen når den første mio. kr.


1938 Bankens anden filial åbnes i Stoholm.


1948 Bankens aktiekapital forhøjes til 1,5 mio. kr.


1956 Th. Nielsen indtræder i direktionen, der tillige består af bankdirektør P. Goul.


1957 Banken opretter filial i Durup.


1965 Bankdirektør P. Goul går på pension og erstattes af P. H. Steenberg.


1967 Bankbussen starter med at besøge 15 holdepladser.


1969 Banken opretter filialer i Balling, Breum, 1972 Egeris og Højslev.


1972 Bankdirektør Th. Nielsen går på pension. P. H. Steenberg udnævnes til adm. direktør og H. J. Christensen til direktør indtil 1974, hvor han bliver direktør i Morsø Bank.


1976 Banken kan fejre hele 2 jubilæer – en hundredårsdag for bankens start og en halvtredsårsdag for bankens ”genstart” som selvstændig.


1986 Bankdirektør P. H. Steenberg går på pension, og Poul Erik Bastrup bliver ny adm. direktør.


1987 Banken opretter sin ungdomsbank, ”Punktet”.


1991 Forbygningen til Skive Theater købes og indgår i en gennemgribende ombygning af hovedkontoret.


1992 Bankens aktiekapital er nu på 30 mio. kr.


1994 Bankdirektør Peter Vinther Christensen afløser Poul Erik Bastrup som adm. direktør


1995 Banken byder aktionær nr. 5.000 velkommen.


1996 Afdelingerne i Balling og Breum gennemgår en omfattende modernisering.


1997 Direkte TV fra Salling Banks generalforsamling.


1998 Banken byder velkommen til aktionær nr. 6.000. Yderligere 3 afdelinger – Durup, Roslev og Højslev – gennemgår en omfattende modernisering.


1999 Bankens regnskab er det 3. bedste i bankens 123-årige historie.


2000 Alle medarbejdere deltager i bankens hidtil største udviklingsprojekt ”Salling Banks bærende værdier”. Medarbejderudveksling med Grønlandsbanken. På grund af den teknologiske udvikling kører bankbussen sin sidste tur.


2001 Salling Bank fejrer sit 125 års jubilæum med udgivelse af den meget populære jubilæumsbog, udstilling i banken og en stor reception den 19. maj i hovedkontoret for aktionærer, kunder og forretningsforbindelser.


2002 Bankens ungdomsbank “Punktet” flytter på nettet.


2003 Nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, således at det er tilpasset bankens nye organisationsstruktur.


2004 Banken åbner ny afdeling på Egeris Butikstorv. Afdelingen i Stoholm gennemgår en omfattende modernisering.


2005 Bankens to afdelinger i det sydlige Skive sammenlægges, og har fremover forretningssted på Egeris Butikstorv under navnet Egeris afdeling.


2006 Banken etablerer Fjernkundeafdelingen i hovedkontoret – afdelingen betjener kunder uden for vort lokalområde. Vi samler vore rådgivere fra Breum, Durup og Roslev i
Roslevafdelingen – der er fortsat åbent for ekspedition i Breum og Durup. Holdet til en ny Viborg afdeling ansættes – med udgangspunkt fra hoved kontoret startes markedsføring og kundebetjening i Viborg.


2007 Banken åbner den 25. maj ny afdeling i Viborg


2008 Banken indretter 80 kvadratmeter på 1. og på 2. sal mellem Skive Theater og banken. Lokalerne har stået tomme siden overtagelsen i 1991. På 1. sal ligger nu Investeringsafdelingen og på 2. sal holder Fjernkundeafdelingen til.

2009 Banken lukker ekspeditionsstederne i Balling, Breum og Durup. De udenbys aktiviteter samles i afdelingen i Viborg. Ved udgangen af året lukker afdelingen på Egeris Torv og aktiviteterne flyttes til hovedkontoret i Frederiksgade.


2010 Banken gennemfører en nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, Skive. Den nye indretning tilgodeser et bedre rådgivningsmiljø til gavn for både kunder og medarbejdere.

2011 Banken åbner ny afdeling i Nykøbing Mors

2012 Banken fusionerer med Vinderup Bank

2013 Bankens pengeautomater kan udbetale euro

2014 Der foretages en sammenlægning af nogle af bankens filialer. Banken har herefter fire store full/service enheder i Skive, Nykøbing, Viborg og Vinderup, som alle betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Afdelingen i Viborg flytter i større lokaler i gågaden.

2017 Banken henter yderligere kapital via en aktieemission på knap 140 millioner kr.


Acceptér cookies fra Sallingbank.dk

Salling Bank bruger cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Til højre bedes du acceptere vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her. Du kan altid slette de gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger - læs her hvordan.